Scroll to top

Cenník

architektonických služieb

Honorár za jednotlivé časti projektovej dokumentácie je informačný. Každý projekt sa posudzuje individuálne a záujemcom o služby bude predložená cenová ponuka s ohľadom na konkrétne zadanie.

Skladba, členenie a obsah projektovej dokumentácie dodržiava štruktúru, ktorú odporúča UNIKA.

– hmotové riešenie
– koncepčné riešenie interiéru
– návrh materiálov
– návrh dispozície
– pôdorysy, pohľady, 3D dig. model
– vizualizacie

  • pri svahovitých a komplikovaných parcelách je potrebné spracovať výškopisné a polohopisné zameranie, ktoré bude nacenené individuálne.

– Sprievodná správa
– Technická správa
Výkresová časť :
– situácia, koordinačná situácia
– podorysy
– pohľady
– rezy
Profesie
– Zdravotechnika (kanalizácia, vodovod) – vnútorné rozvody (po vodomernú a revíznu šachtu na parcele)
– Elektro – vnútorné rozvody (po elektromernú skriňu na parcele) podrobnost PSP
– Projekt vykurovania – vnútorné rozvody
– Vzduchotechnika
– Statika – posudok – podrobnost pre PSP
– Protipožiarna časť
– Energetické hodnotenie stavby

– dopracovanie dokumentácie pre realizáciu
– výkazy a rozpočty
– riešenie detailov

* ceny sú uvedené bez DPH

– zameranie a obhliadka priestoru
– detailný návrh dispozície vybraných častí interiéru
– 3D návrh priestorov
– farebné a materiálove prevedenie priestoru (steny, stropy, podlahy, nábytok)
– vizualizácie

Architektonické riešenie
– prehlbenie dokumentácie m1:25
Elektroštandard
– rozmiestnenie zásuviek, vypínačov, vyvody svietidiel a zariadení
Vodoinštalácie, odpad
– poloha a typ sanity a batérií
– rozmiestnenie prívodov pre vodu, odpad
Výber konkrétnych povrchov a materiálov
– výber dlažby, obkladov, podlahoviny
– kladačské plány (kúpelne, drevené podlahy a obklady)
Výber mobiliáru a svietidiel
– výber konkrétnych kusov nábytku (materiál, farba, vyrobca, cena)
Výkresy atypického nábytku na mieru

* ceny sú uvedené bez DPH

Stylishly. Cool. Masterfully. To talk.

Look at how we do it

Let's make something great together