Scroll to top
architektúra polyfunkčný objekt rekreačný objekt

Apartmánový komplex – Vitality Resort, Štôla

Návrh vytvára 5 apartmánových blokov rovnomerne rozmiestnených na riešených parcelách. Pre vytvorenie rastlého dojmu z urbanistického konceptu sú osi
budov mierne natočené na vrstevnice pôvodného terénu. 3 centrálne objekty sú posadené na podzemnom polozapustenom dvojpodlažnom garážovom objekte, ktorý zabezpečuje potrebné
parkovacie miesta pre ubytovanie a vybavenosť. Pre svahovitý charakter pozemku je parkovací objekt riešený ako polozapustený, keď na južnej strane sú jeho obvodové steny nad úrovňou
terénu. Garážový objekt je dvojpodlažný s rampou pre dopravné prepojenie jednotlivých podlaží. Dispozične je garaž zokruhovaná a umožňuje plynulý prejazd oboma smermi.