Scroll to top
masterplan spisska bela - pohlad na obytny subor masterplan spisska bela - namestie s kaviarnou masterplan spisska bela - ihrisko vo vnutrobloku masterplan spisska bela - dazdova zahrada masterplan spisska bela - pohlad na obytny subor masterplan spisska bela - pohlad na park
architektúra urbanizmus

Masterplan Spišská Belá

Zámerom je vytvoriť obytnú zónu, ktorá by spĺňala aktuálne požiadavky a trendy obytných
súborov. Zároveň sa predpokladá, že tieto požiadavky bude zóna spĺňať aj v dlhodobom
časovom horizonte, keďže predpokladaný termín dokončenia celej riešenej zóny je +20 rokov.
V koncepte je navrhnutých 15 obytných blokov s výškou 5 resp. 3 podlaží rozmiestnených na
území s ohľadom na vzájomné odstupy a svetlotechniku bytov.
Priestory medzi bytovými domami sú vyplnené zónami aktivít a zeleňou, kde sa kladie dôraz na
voľnočasové aktivity každej vekovej skupiny obyvateľstva a kvalitu výhľadov. Cieľom je vytvoriť
prostredie na povzbudenie obyvateľov ku komunitnej interakcii, aby sa neuzatvárali v interiéroch
svojich bytov. Preto sú vo vnútroblokových plochách rozsiahle parkové úpravy doplnené o
detské ihriska pre najmenších a športové multifunkčné ihrisko pre mládež a dospelých. Počíta
sa s vytvorením pestovateľských plôch, kde si budú obyvatelia môcť obhospodarovať vlastný
vyvýšený záhon. Centrálnu časť zóny v smere sever-juh pretína intenzívnejšie vysadené pásmo
zelene s lavičkami a cyklotrasou, ktoré sú doplnené o retenčné jazierko, nádrže a dažďové
záhrady. Za účelom majú v maximálnej miere zadržať dažďovú vodu v území a používať ju na
závlahu počas suchších dní. V najjužnejšej časti je obytný blok doplnený o občiansku
vybavenosť v parteri, ktorá by nadväzovala na plochy služieb označených v územnom pláne
mesta južne od riešenej obytnej zóny.

  • Rok

    2021

  • Lokalita

    Spišská Belá

Share project

Post a Comment