Scroll to top

Projekt pre stavebné povolenie

20140729_114741Projekt pre stavebné povolenie (PSP) slúži pre získanie stavebného povolenia. Účelom projektu je poskytnúť stavebnému úradu podklad na posúdenie stavby a jej súladu s podmienkami územného rozhodnutia. Projekt potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov. 

admin 3. augusta 2014