Scroll to top

Architektonická štúdia (návrh)


admin - 12. augusta 2014 - 0 comments

Architektonická štúdia  (návrh) je najjednoduchšia a zároveň najdôležitejšia forma projektovej dokumentácie. Je prvotným premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby. 

V rámci štúdie sa hľadajú najoptimálnejšie riešenia hmoty a prevádzky, overujú sa urbanistické, architektonické, výtvarné, dispozično-prevádzkové, interiérové, konštrukčné a materiálové riešenia budúcej stavby. Prináša základnú myšlienku návrhu a slúži ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta a na predbežné rokovania klienta so zainteresovanými orgánmi a s inými osobami, ako aj s jeho partnermi.

Architektonická štúdia by mala poskytnúť klientovi jasnú predstavu o jeho investičnom zámere. Nerieši však dokumentáciu do hĺbky a nie je podkladom ku vydaniu stavebného povolenia.

 

Príklad architektonckej (interiérovej) štúdie:

studia - rekonstrukcia 3i bytu_final02-2

 PODORYS V ARCHITEKTONICKEJ ŠTÚDII

Zobrazenie pôvodného a navrhovaného stavu dispozicie aj so schématickým vyznačením búracích prác.

 

studia - rekonstrukcia 3i bytu_final02-3

 ROZKRESLENIE DISPOZÍCIE

Vo výkrese sú okrem zariaďovacích predmetov zaznačené aj navrhované materiály použité na stenách a podlahách.

 

studia - rekonstrukcia 3i bytu_final02-4

 REZOPOHĽADY

Rezopohľady poskytujú čitateľnejšiu predstavu o interiéry.

 

studia - rekonstrukcia 3i bytu_final02-5

ZOBRAZENIE TYPICKÝCH PERSPEKTÍVNYCH POHĽADOV NA INTERIÉR

Pohľady sú doplňané o vytipované kusové nábytky, ktoré je štýlovo a farebne vhodné použiť v interiéry.

 

studia - rekonstrukcia 3i bytu_final02-8

studia - rekonstrukcia 3i bytu_final02-7

RIEŠENIE KUCHYNE

Rozkreslenie atypických nabytkových prvkov ako je kuchyňa.

 

studia - rekonstrukcia 3i bytu_final02-9 studia - rekonstrukcia 3i bytu_final02-6

 TYPICKÉ POHĽADY NA MIESTNOSTI

 

10338227_836755166367309_1789947462424465019_n

VIZUALIZÁCIA

interier-tatarku

VIZUALIZÁCIA

Fotorealistická vizualizácia ukáže priestor klientovi v reálnych farbách, materiáloch a svetle.

Post a Comment